Billardbandens Lovbog :

Updated D. 1. Oktober 2008

1) Alle skal ære og respektere billardgutterne.

2) Festarrangøren skal lede of fordele arbejdet før, under og efter pågældende fest og festarrangøren står også som fuld ansvarlig.

3) Alle medlemmer skal stille sig fuldt ud til rådighed for festarrangøren.

4) Alle festdeltagere skal betale kontant på festdagen for: Mad, drikke 500 kr.


5) Alle er underkastet den strengeste tavshedspligt i henhold til loven om billardnationen om sikkerhed og velfærd.

Strafferammen for overtrædelse kan tages op i rådet som under skærpede omstændigheder kan give efterregning eller fratrædelse.

6) En pludselig opstået fødsel af et medlems familieselskab i fødende måned eller måneden efter på en planlagt festdag, må hermed godt medføre til afvisning af sin medvirken på både festdag og "citrusaften".

7) Alle festdeltagere skal hver betale et fast månedlig kontingent på 75 kr.

8) Som påklædning kræves der skjorte og slips

Gyldige grunde til afbud til forberedelse/oprydning af billardfest
1. Rund familiefødselsdag
2. Familie eller venners jubilær
3. Familie eller venners dødsfald
4. Arbejde
Der kan dog i alle tilfælde meldes afbud til formanden på tlf.: 41269596
Gyldige grunde til afbud af fest
1. Familie eller venners dødsfald
Dog skal der fra festarrangørens side være gjort et stykke arbejde, for at finde en dato der er disponibel for alle billardbandemedlemmer.

OVERTRÆDELSE MEDFØRER I FLESTE TILFÆLDE ”ØJEBLIKKELIG SUSPENSION”

Billardgutterbandens Ledelse